Käyttäjä tarkoittaa luonnollista henkilöä joka käyttää tätä sovellusta.

Nämä ehdot soveltuvat kaikkiin käyttäjän toimiin sovelluksessa. Käyttäjän on sallittua käyttää sovellusta kulloinkin voimassa olevien käyttöehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä hyvän tavan mukaisesti.

Sovelluksen käyttäminen on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä sovelluksessa erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita.

Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja, tulee palvelun käyttö lopettaa.

Sovelluksen käyttäminen ja toiminta

Sovelluksen käyttäminen vaatii toimivaa mobiililaitetta, matkapuhelinliittymää ja sopivaa datapakettia. Käyttäjä on tietoinen, että sovellus käyttää datasiirtoa ja vastaa itse kaikista siihen liittyvistä maksuista . Mikäli soveltuvaa datayhteyttä ei ole käytettävissä, sovellus ei välttämättä toimi joko kokonaan tai osittain.

Sovellus käyttää käyttäjän puhelimen mahdollistamia paikannuspalveluita. Näiden toimivuuteen ja laatuun voivat vaikuttaa mm. käytettävä päätelaite, GPS-satelliittien sijainti ja niihin saatavan yhteyden laatu, maantieteellinen sijainti ja erilaiset signaalia heikentävät esteet

Jonkin sovelluksen osan käyttäminen saattaa myös vaatia kolmannen osapuolen omien käyttöehtojen hyväksymistä.

Retkiopas pyrkii pitämään sovelluksen käyttäjän käytettävissä jatkuvasti. Emme kuitenkaan takaa, että sovellus on käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, tai virheettömästi. Sovellus ja sen kautta esitettävät tiedot toimitetaan sellaisena kuin se on. Retkiopas ei ole vastuussa sovelluksessa välitettävien tietojen tai sisällön ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista.

Yksityisten tietojen käyttäminen

Voit antaa sovelluksen käyttää sijaintitietojasi ja tarjota niiden avulla sijaintiin perustuvia palveluita. Sovellus käyttää paikannusta vain näyttääkseen sijantisi kartalla. Sijaintitietoasi ei tallenneta eikä välitetä kolmannelle osapuolelle.

Retkiopas tarjoaa sovelluksen sisältöineen ”sellaisena kuin se on”. Olemme oikeutettu koska tahansa muokkaamaan sovellusta tai sen kaikkea sisältöä, mukaan lukien nämä käyttöehdot, ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta.

Meillä on myös oikeus milloin tahansa keskeyttää tai lopettaa sovelluksen, sen sisällön tai minkä tahansa osion tarjoaminen kokonaan taikka rajoittaa sovelluksen tai sen osioiden käyttämistä. Jos käyttäjä on toiminut näiden ehtojen, sovelluksessa erikseen annettujen ehtojen tai ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti, Retkioppaalla on oikeus estää käyttäjän pääsy sovellukseen ja kieltää sovelluksen käyttäminen jatkossa.

Immateriaalioikeudet

Kaikki omistus- ja immateriaalioikeudet sovellukseen kuuluvat Retkioppaalle tai sen yhteistyökumppaneille. Emme vastaa kolmannen osapuolen tuottaman materiaalin immateriaalioikeuksista, eikä niihin mahdollisesti liittyvistä vaatimuksista.

Kolmansien osapuolien tuottama sisältö

Sovellus voi sisältää linkkejä verkkopalveluihin, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia ja ylläpitämiä tai muuta tietoa, joka on kolmansien osapuolien tuottamaa. Linkitetyt palvelut eivät ole millään lailla retkioppaan hallinnassa eikä Retkiopas valvo tai tarkista linkitettyjen palveluiden sisältöä. .

Retkiopas ei vastaa mistään välillisistä vahingoista, jotka liittyvät sovelluksen tai sen sisältämän tiedon käyttämiseen tai laatuun.

Palvelun tuottaja

Polardev