Hiidenportin kansallispuisto Sotkamon kunnassa Kainuun maakunnassa Oulun läänissä Suomessa sijaitseva kansallispuisto. Puiston nimi tulee Hiidenportin rotkosta. Puiston pinta ala on 44 km² ja tunnusomaista sille on soiden ja kankaiden pirstoma maisema. Alue on alkuperäistä aarnimetsää. Alue on erotettu Puistometsäksi ja Aarnimetsäksi jo 1940-luvulta saakka. Aluetta laajennettiin 1970-luvulla. Puiston pohjoisosassa on Palolammen opastuskeskus. Kansallispuiston ydin on Hiidenportin rotko. Aluetta kutsutaan myös Portinsaloksi. Siellä on tehty viimeiset hakkuut 1900-luvun alussa. Retkeilijöitä palvelee tiheä polkuverkosto laavuineen ja nuotiopaikkoineen.

Kulkuyhteydet

Pohjoisessa on opastuskeskus ja pysäköintipaikka Palolammilla, noin kilometrin päässä Hiidenportin rotkosta. Idässä kansallispuistoon pääsee huonokuntoista tietä pitkin Urpovaaraan, retkeilypolun lähtöpisteeseen, jossa Urpolammen rannalla on myös laavu. Kaakosta puistoon pääsee patikoiden retkeilyreittiä Valtimo–Kuhmo-tieltä Käärmesärkän pysäköintialueelta Portinjoen vartta pitkin ja etelästä Valtimolta päin kulkija voi saapua Autiojärven ja Syrjän kautta toista retkeilyreittiä puistoon.
Hiidenportin rotko

Hiidenportin rotkolaakso on kilometrin pituinen. Koko puisto on saanut siitä nimensä. Se on jyrkkä rotko kallioseinämineen. Kallioseinämät ovat paikoin jopa 20 metriä korkeita. Rotkon pohjalla on pieniä nevareunaisia lampia.

Metsät

Kansallispuiston metsät ovat ainutlaatuinenkenen mukaan? näyte aarnimetsistä kilpikaarnaisine aarnimäntyineen ja hopeisine keloineen. Viimeiset hakkuut alueella on tehty 1900-luvun alussa. Metsät ovat keskimäärin 100–150-vuotiaita mänty- ja kuusimetsiä. Vaarojen lakialueilla kasvaa yleensä mäntyvaltaisia kangasmetsiä ja niiden rinteet ovat kuusivaltaisia. Puiden oksilla riippuu naavaa.

Puiston komeimmat metsät kasvavat Urpovaaran rinteillä. Kuusien joukossa kasvaa haapoja. Urpovaaran vanhaan metsään pääsee helpoimmin tutustumaan kulkemalla Urpovaaralta Hiidenportille vievää viitoitettua polkua. Varpukerros on yllättävän tiheää, kun se on saanut kasvaa rauhassa metsissä. Kovasinvaaran rinteillä kasvaa paikoin runsaasti koivua, kaskeamisen merkkinä, jota siellä lienee harjoitettu vielä 1900-luvun alussa. Lehtomaisten kaskimetsien kasvillisuus on rehevää ja monilajista. Hiidenportin yhtenäinen metsäalue muodostaa jyrkän vastakohdan ympäristön talousmetsille.

Suot

Puiston suot ovat ojittamattomia ja luonnontilaisia. Niitä on tasaisesti Portinjoen mäkisiä varsia lukuun ottamatta kaikkialla puistossa ja ovat yleensä suhteellisen pienehköjä. Yleisin suotyyppi on räme, joka reunustaa suon nevakeskustaa. Suurimmat suot ovat Kortesuo ja Urposuo puiston pohjoisosissa. Paikoin on myös rehevämpiä korpisoita, joissa kasvaa kuusen ja hieskoivun lisäksi harmaaleppää ja raitaa. Karuilta soilta löytyy myös yllättävän reheviä lähteikköjä, tihkupintoja ja pieniä lettosoita. Niillä kasvaa muun muassa harvinaisia kämmeköitä ja sammalia.

Vesistöt

Kansallispuistossa on kymmeniä pieniä lampia, joitain pieniä järviä sekä puroja. Suurimmat järvet ovat Iso-Oravijärvi, Porkkajärvi ja Syrjä. Hiidenportin rotkosta lähtee kaakkoon päin virtaamaan Porttijoki, joka muodostaa joitain pieniä koskia ja lampimaisia laajennuksia matkallaan. Sitä reunustaa jyrkähköt rinteet, joissa on lohkareikkoja ja kallioita. Karujen, ruskeavetisten järvien vesi- ja rantakasvillisuus on niukkaa ja rannat ovat suo- tai kangasreunaisia. Lammilla kasvaa lummetta ja ulpukkaa. Luontaisen kalakannan muodostavat pääasiassa ahven, hauki ja särki.

Kovasinvaaran perinnemaisema

Kovasinvaaran entisen erämaatalon pihaniityt ovat arvokas perinnemaisemakohde. Kovasinvaaran niityt ovat pääosin korkeakasvuisia, ja niiden keskellä on kiviraunioita, metsäsaareke ja yksittäisiä kuusia. Katajia on runsaasti. Kasvilajistoa Kovasinvaaralla ovat muun muassa nurmitatar, ruusuruoho ja ketonoidanlukko sekä ahdekaunokki ja ahonoidanlukko. Myös peurankello ja vuohenkello kuuluvat Kovasinvaaran kasvillisuuteen. Niittyjä ympäröivät koivikot, joiden sekaan on noussut muun muassa kuusia. Metsät ovat olleet laitumina kaskeamisen loputtua. Kovasinvaaran niittyjen hoito on aloitettu vuonna 1999.

Reittien lähtöpisteet

Palolampi: Suosituin retken lähtöpiste on Palolammen opastuspaikka, jonka yhteydessä on tulentekopaikka, keittokatos ja kaivo sekä Palolammen vuokrapirtti.

Urpovaara: Urpovaaran lähtöpaikka sijaitsee kansallispuiston koillisosassa. Sinne johtaa metsäautotie Kuhmo-Valtimo -tieltä (5284). Tietä ei aurata talvisin. Urpolammen lähtöpaikan lähellä sijaitsee Urpolammen laavu.

Käärmesärkkä: Käärmesärkän lähtöpaikka sijaitsee kansallispuiston kaakkoiskulmalla Kuhmo-Valtimo -tien (5284) varrella. Pysäköintipaikkaa ei aurata talvella.

 

Retkeilyreitit ja polut

Hiidenkierros, 3-5 km, rengasreitti

Lähtöpiste 
Palolammen opastuspaikka

Nähtävää 
Hiidenportti ja Kovasinvaara. Reitin varrella on näkyvissä myös merkkejä ihmisen toiminnasta, mm. tervahaudan pohja.

Kitulankierros 10,5 km, rengasreitti

Lähtöpiste 

Palolammen opastuspaikka

 

Lähteet: Wikipedia
Artikkeli kuva: ”Hiidenportin kansallispuisto” by viiviseppanen is licensed under CC BY 2.0

Osoite

Sijaintimme:

Kainuu

GPS:

63.87928225, 29.06450657

Loading…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty